Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

- Να το κάμουμεν τωρά λαλείς;
- Να το κάμουμεν...
- Έναν λεπτόν να φκάλω το πουκάμισον
- ...
- Έλα κοντά
- ...
- Πού έβαλες το κουτίν με τα "τερκαστά";
- Εν μες το συρτάριν του κομοδίνου

[10 δευτερόλεπτα πασπατέματος μες το συρτάριν]

- Μα πού ολάν; Εν το βρίσκω!
- Τζιαμέ ρε μάνα μου, πουκάστο τάϊαρι με τα τηλέφωνα
- Α έτο δαμέ. Ήντα χρώμαν να βάλω;
- Ε μπέsh, ήντα χρώμαν καλό!

[5 minutes later]

- Εν ημπαίννει τα γέρημα!
- Χαλάρωσε μάνα μου, μεν αγχώννεσαι τζι εννα τα καταφέρεις!
- Εν μου εξανάτυχεν έτσι πράμαν! Άλλες φορές έβαλλα το μια χαρά, τωρά εν ημπόρω
- Συμβαίννουν τούτα, μεν αγχώννεσαι
- Εμέναν εν μου έτυχεν ποττέ!
- ...
- Έτο εν ημπαίννει! Εν μαλαχτόν πολλά
- Εν ηστήννει, εν πολλά μαλαχτόν...πρέπει να "σφίξει" νάκκον
- Γλύψε το νακκουρίν

[censored]

- Δοκίμασε τωρά...απαλά όμως...
- Άσσιοϊλέ! Είες την δουλειάν την καλήν; Έμπηκεν ολόϊshια! Που να μείνει γέριμον για βελόνιν! Πού εν το κουμπίν του πουκαμίσου;

8 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...