Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Το πουλλίν επέτασεν!

Σήμερα θα μιλήσουμε για τζάκια! Έναν λεπτό...άμαν λαλώ "σήμερα θα μιλήσουμε" έννεν σάννα τζαι εννοώ ότι σήμερα μόνο για τούτον εννα μιλήσουμε; Διορθώνω λοιπόν...σήμερα το πρωΐ θα μιλήσουμε για τζάκια! Καλλύττερον α;

Αχ, τζάκι...τί ωραίο πράμα!
Το τζάκι μπορεί να σου ξυπνήσει αναμνήσεις, να σου ξυπνήσει το πάθος...μπορεί όμως να σε ξυπνήσει τζαι κυριολεκτικώς. Ναι, καλά εκατάλαβες ντήαρ...θα σου εξιστορήσω ένα περιστατικό που εζήσαμε εσχάτως. Το οποίο περιστατικό εξεκίνησε την Παρασκευή τζαι ετέλειωσε το Σάββατο.

Παρασκευή πρωΐ που λες, η ώρα 6:30 το πρωΐ έρκεται η γυναίκα μου τζαι κουντά με να ξυπνήσω. Εν τζίνα τα λεπτά πριν να παίξει το ξυπνητήρι (τζαι να αρκέψουν τα ανελέητα snooze) που εν ο ύπνος ο γλυτζιής.

- "Ξύπνα, κάτι έshει μες το τζάκι...κάτι ακούεται"

Αννοίω με κόπο τα μμάθκια μου τζαι προσπαθώ να καταλάβω τί συμβαίνει. Σηκώννουμαι τζαι πάω στο καθιστικό για να ακούσω το πράμαν που εν μες το τζάκι.

- "Κάτι ακούεται μες την καμινάδα, δαμέ χαμηλά..."

Χμμμμμ...τί εν τούτον που ακούεται τωρά; Έμπην κανένας κάττος μέσα; Εν κανένας κουρκουτάς; Τί είναι;

Οπόταν ξαφνικά ακούεται ένα φτερούγισμα. Δαμέ είμαστεν...εν πουλλίν!
Να ανοίξω μιαν παρένθεση δαμέ για να σου πω ότι το πουλλίν όπως σωστά εκατάλαβες, έππεσεν που την καμινάδα πας τη στέγη μέσα. Τζαι "εκρατήστηκεν" σε ένα σημείο κοντά στη βάση του τζακιού αλλά μέσα στην καμινάδα. Προφανώς δεν εμπορούσεν να πετάξει δια μέσου της σωλήνας τζαι να φκεί που τζιαμέ που έμπηκεν, ούτε έθελεν να "ππέσει" κάτω τζαι να φανερωθεί. Κλείω την παρένθεση. Και αρχίζουν λοιπόν οι απορίες:

Ναι αλλά τί πουλλίν;
Εν αμπελοπούλλιν; Να βάλω το πουρκούριν να βράζει;
Εν στρούφος;
Εν shελιόνιν που ήρτεν να φέρει την Άνοιξη μόνο του; Και αν ναι, θα 'ναι ουρανού κατάνοιξη; Οξά σκέττη παραπα-πίππα;
Τζι αννέν κανένας κοράζινος;
Τζι αν φκεί άξξιππα τζαι αρκέψει τζαι πετά μες το σπίτι;

Πολλές οι απορίες για κάποιον άνιφτον τζαι χωρίς καφεΐνη στα σωθικά του.
Ok, first things first. Ας σκεφτούμε λλίο λογικά.
Βάλλουμεν το κάλλυμμα του τζακιού μπροστά στο άνοιγμα just in case.
Ναι αλλά αννέν μεγάλο πουλλί; Εν τζαι στερεώννεται το κάλλυμμα, απλώς κουμπά τζιαμέ. Εννα το κουντήσει τζαι να το ρίξει κάτω. Ok, πέτρες it is then. Εβάλαμεν τζαι κάτι πέτρες μπροστά να το τσιλλούν τζαι είμασταν κομπλέ.

Τωρά πλέον ήμουν έτοιμος να πάω να σαστώ τζαι να πάω δουλειά. Το πουλλίν ήταν safe τζιαμέ που ήταν. Οξά εν εμείς που ήμασταν safe;

Κατά το μεσημέρι, πιάννει με τηλέφωνο η γυναίκα μου.

- "Εκατέβηκεν το πουλλί...εν περιστέρι"
- "Ωραία..."
- "Ήντα ωραία; Έππεσεν μες τους σταχτούς, εφτεροκόπησεν τζιόλας τζαι εγέμωσεν τους τόπους. Εγινήκαν ούλλα γέριμα!"
- "..."

Η γυναίκα μου έβαλε την ηλεκτρική σκούπα να μαζέψει τες στάχτες που χαμέ. Αντιλαμβάνεσαι ότι με το που άκουσε το θόρυβο το πεζούνιν, εχάθην ο σπόρος του τζαι κάμνει ένα σάλτο τζαι ξαναμπαίννει μες την καμινάδα. Back to the drawing board.

Σχολάνω την Παρασκευή τζαι πάω σπίτι.
Το τζάκι εν έshει πλέον στάχτες, ούτε το πάτωμα. Το πεζούνι εξακολουθεί να είναι μες την καμινάδα.
Επήα κοντά τζαι έκαμα θόρυβο για να δώ αν αντιδράσει αλλά τίποτε. Το πεζούνιν όμως ήταν τζιαμέ όπως με εδιαβεβαιώσαν γιατί είχαν το ακούσει λλίην ώρα προηγουμένως.

Οι ώρες επερνούσαν τζαι το πεζούνιν ήταν σταθερό στη θέση του. Οπόταν αρκέψαν άλλες απορίες:
Τζι αν ψοφήσει τζιμέσα τζαι βρωμήσει το σπίτι;
Πώς θα το φκάλουμε;

Απογοητεύτηκα οικτρά όταν αντιλήφθηκα ότι ο Χρυσός Οδηγός της Cyta εν έshει μέσα κατηγορία "αφαιρέσεις πουλιών από καμινάδες", ούτε καν "καθαρισμός καμινάδων". Το γκούκολ δε, με ενημέρωσε ότι στη μητέρα Ελλάδα υπάρχουν εταιρίες που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό της καμινάδας σου. Τί έβλαφτε σιόρ να υπήρχε τζαι δακάτω κάτι αντίστοιχο; Νάρτουν, να καθαρίσουν την καμινάδα, να πιαν τζαι το πεζούνιν τζαι να παν στο καλό...
Το άλλο το ενδιαφέρον που εθκιέβασα σε ένα ελληνικό φόρουμ (κοίτα να δεις που τα πουλιά στες καμινάδες είναι θέματα που συζητούν σε φόρουμς!) είναι μια περίπτωση ενός τύπου ο οποίος εβρέθηκε στην ίδια κατάσταση. Τζαι τί έκαμε ο τύπος; Έβαλε λέει ένα φανάρι μες το τζάκι να φέγγει ίσια πάνω για να θωρεί το πεζούνιν τη δίοδο, έβαλεν έναν άλλο φανάρι να φέγγει στο βάθος της βάσης του τζακιού για να θωρεί το πεζούνιν ότι εν καθαρή η "έξοδος" τζαι έβαλεν τζαι incense stick χαμομήλι για να "χαλαρώσει" το πεζούνι. Σύμφωνα με τον τύπο, έφκηκεν το πεζούνι τζαι επήεν παρπατητό (τζαι "φτιαγμένο" μη σου πω) τζαι έφκηκεν που τη μπαλκονόπορτα...speachless.Σιγά να μεν του έβαλλα τζαι κρεβατούιν να ππέσει να ισιώσουν τα κόκκαλα του σιόρ! Θα το επεριμέναμε να κατεβεί τζαι θα το επιάνναμεν να το εφκάλλαμεν έξω somehow.

Το πεζούνιν εκατέβηκε σε κάποια φάση, έμεινεν τζαι εθώρεν για μερικά δευτερόλεπτα ποτζί τζαι ποδά τζαι μόλις εκατάλαβεν ότι εν παγιδευμένο τζιμέσα τζι, φρρρρρρρρ επετάχτηκεν τζι εχώστηκεν μες την καμινάδα πάλε. Ούλλον το απόγευμα ήταν χωσμένο, προφανώς εφοάτουν με τους θορύβους που άκουεν που ομιλίες, τηλεόραση κλπ γυρόν του. Ετζιύλησεν η νύχτα με το πεζούνι μες την καμινάδα. Αργά το βράδυ που ήταν πιο ησυχία, ακούσαμεν μερικά φτερουγίσματα. Ok, το πεζούνιν εν ζωντανόν ακόμα. Να 'σου τζαι την άλλην την απορία: ναι αλλά ως πόσον εννάν ζωντανόν; Αν ψοφήσει;

Ω ναι, καλά εφαντάστηκες ντήαρ. Έβαλα του ψουμίν τζαι νερό μες το τζάκι. Τουλάχιστον αν κατεβεί την νύχτα που εννα τζοιμούμαστεν, να φάει τζαι να πιεί να στανιάρει λλίον. Εππέσαμεν να τζιοιμηθούμεν. Το πρωΐν, το πουλλίν εκατέβηκεν τζαι ήταν μες το τζάκι. Αλλά μόλις ένιωσεν θόρυβο, έμπηκεν μες την καμινάδα πάλε. Σε κάποια φάση που εκάθουμουν στον καναπέ (δίπλα που το τζάκι) εκατέβηκεν. Μόλις εσηκώστηκα που τον καναπέ, φρρρρρρρρ έμπηκεν μες την καμινάδα. Damn it pigeon!

Οπόταν σε κάποια φάση είπα ότι εν πάει άλλον η κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει.
Κλείω την πόρτα της κουζίνας που συγκοινωνεί με το καθιστικό, κλείω τζαι την πόρτα τη συρτή που ενώνει το καθιστικό με το υπόλοιπο σπίτι, αννοίω εντελώς τη μπαλκονόπορτα, αννοίω τζαι τα παράθυρα που εν δεξιά τζαι αριστερά του τζακιού. Μετακινώ τζαι το κάλυμμα της εισόδου του τζακιού λλίο, αφήνοντας ένα άνοιγμα που να φορεί το πεζούνι να φκεί προς την πλευρά της μπαλκονόπορτας. Το σχέδιο ήταν απλό: θα κάμω ησυχία (ήμουν μόνος μου σπίτι), θα φκεί το πεζούνι, θα δεί ότι υπάρχει άνοιγμα τζαι θα φκεί που το τζάκι. Θα δεί την μπαλκονόπορτα που εν ορθάνοιχτη τζαι θα φύει που τζιαμέ. Στα υπόλοιπα δωμάτια εν θα μπορεί να πάει μιας τζαι οι πόρτες εν κλειστές (με εξαίρεση τη σοφίτα που επικοινωνεί με εσωτερικό μπαλκόνι αλλά τζαι να επήεννεν τζιπάνω εν κλειστά πάλε οπόταν eventually ήταν νάρτει κάτω) οπόταν είμαστεν φιξ.

Κάθουμαι στην τραπεζαρία τζαι μάχουμαι να κάμω κάτι δουλειές πας το computer.
Σε κάποια φάση ακούω ένα ππάτ τζαι θωρώ το πεζούνι ότι εκατέβηκεν. Α, πουλλούϊν μου!
Το άνοιγμα στην είσοδο του τζακιού ήβρεν το αλλά την μπαλκονόπορτα όι. Επέτασεν τζι έφκηκεν ψηλά τζαι επροσπάθησεν να φκει που κάτι παράθυρα στυλ φεγγίτη που έχουμεν ψηλά τα οποία βεβαίως εν αννοίουν. Ομολογώ ότι ήταν πολλά γελοίο να θωρείς το πεζούνι να κουτουλλά πας το τζάμιν επανειλημμένα. Εν κλειστό μαν, γυρεύτου αλλού!

Άμαν εκατάλαβεν ότι εν εμπορούσεν να φκει που τζιαμέ, επροσγειώθηκεν στο πάτωμα. Επήα τζι εγώ σιγά-σιγά να μεν το φαράσω τζαι να αρκέψει να πετά πάλε τζαι επροσπάθησα να το κατευθύνω προς τη μπαλκονόπορτα που ήταν δίπλα. Ευτυχώς ήβρεν τα, έφκηκεν έξω τζαι επέτασεν.

Finally, το πουλλίν επέτασεν!


Υ.Γ: να θυμηθώ να φκώ πας τη στέγη τζαι να βάλω ττέλιν στην καμινάδα ή έστω μια ταπέλλα "απαγορεύεται το bunjee jumping εντός της καμινάδας"

37 σχόλια:

 1. Ημουν χάλια απο χτες και μου εφτιαξες τη μερα!!!!! παει και τελειωσε η κατηφεια!! Απο τις καλυτερες αναρτησεις σου φιλε μου!!!
  πεθανα στα γελια !!!!!!

  Κατοικιδιο κατηντησε το πουλι!!!!

  Ολα καλα ευτυχως!!!!

  Καλημερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. υπάρχουν καμινοδοκαθαριστές. θυμάσαι στη Μαίρη Πόπινς, τον φίλο της που καθαριζε καμινάδες και τραγουδούσε;

  Chim chiminey
  Chim chiminey
  Chim chim cher-ee!
  A sweep is as lucky
  As lucky can be

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 'Πολλές οι απορίες για κάποιον άνιφτον τζαι χωρίς καφεΐνη στα σωθικά του.'..δίπλα που την ταπέλλαν που λαλεί οτι απαγορεύεται το bungee jumping εντός να βάλεις και τις ώρες λειτουργίας..αν θέλει κανένα πουλλί να ππέσει μέσα να το κάμνει σε reasonable ώρες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Coula
  Κατοικίδιο είχε καταντήσει ναι. Από δω η γυναίκα μου, από δω το παιδί μου κι από δω το πουλί μου ένα πράμα! Αντιλαμβάνεσαι χαχαχα

  Καλημέρες :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @Mana
  Καμιναδοκαθαριστές υπάρχουν. Αλλά εμέναν θα με εβόλεφκεν να υπήρχαν στην Κύπρο. Τζαι προκειμένου έκαμνα δεύτερη φωνή στο chim chimneyyyyyy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. χαχαχαχα
  Κι απο εδω το πρωινο του πουλιου και το ρατζακι που του στρωσαμε για τον υπνο!!! αχαχαχαχαχαχα

  Το νου σου μονο στις κρυες μερες και νυχτες μην γινει το κατοικιδιο, ψητό!!!! χαχαχαχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @Rania
  Ναι, τούτον εν πολλά βασικό. Αν είναι να σου πέσει το πουλί, ας πέσει με το σωστό timing. Να μην μείνεις εκτεθειμένος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @Coula
  Άμα έχει και το στρώμα του πια, στάχτη και burberry θα γίνουν όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μικρό το κακό!
  Είχε μπει κουκουβάγια στο σπίτι στην Αίγινα όταν λείπαμε... Δε θες να ξέρεις τί βρήκαμε όταν γυρίσαμε... Από τότε έβαλε συρματόπλεγμα ο πατέρας μου στην καμινάδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @Χριστιάνα
  Είναι δυνατόν να ΜΗΝ θέλω να ξέρω τί βρήκατε; Ξέρασέ τα όλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. παλ καλα που μπηκε περιστέρι και δε μπηκε κανας αητος! αλλά και σενα δε σ έκοψε, έπρεπε να κάνεις μια σειρά απ τα ψιχίδια του ψωμιού ίσα στη μπαλκονόπορτα, να δεις πως θα φευγε..
  να βαλεις σητα στη καμινάδα, αλλά μη το πεις του παιδιού, θα σε ρωτάει "και ο Άη Βασίλης άμα έρθει, πως θα μπεί? θα τον περάσουν από κόσκινο?"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγια ολαν ενα πουλλί τζιαι με το ζόρι το κουμάνταρες. Αν σου ζητούσαμε να καταγράψεις τα άπαντα της μότας ήταν να σιήσεις όμως. Αχχ άντρες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @maria
  Σωστό αυτό με την Άη Βασίλη, να το προσέξω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @Αχάπαρη
  Γαμώτο πώς δεν το σκέφτηκα! Βάλλεις καμπόσες μότες μες το τζάκι (αφού πρώτα αφαιρέσεις το αυτοκόλλητον) τζαι κολλά πάνω το πεζούνιν. Εκτός του ότι εν πιο εύκολο να το πιάεις μετά, είσαι τζαι καλυμμένος που άποψη καθαριότητας. Τζαι να τζιήσει πούποτε, εν θα αφήκει σημάδι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ Ακριβώς όπως το πες!!! Μα πού το κατάλαβες;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 2 μέρες σας επήρεν εσάς. εμέναν πάει 2 μήνες η κουβέντα.

  έλα να μου φκάλεις τα πουλλούθκια που το airconditioooooooooooooooooooooon

  κάθε πρωί με την αυγούλα ξυπνώ με τις παρπατησιές τζαι τα παναϋρκα τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Το πράγμα είναι απλό! να ξέρεις, για την επόμενη φορά :
  Εγώ έριξα ψωμάκι και σποράκια στη βάση του τζακιού ( γιατι, μικρό μικρό το σπίτι μου αλλά τζάκι έχει ) αφού πρώτα σκέπασα μ' ένα παλιοσέντονο τις στάχτες. Το πουλί μου ηρέμησε και αποφάσισε να κατεβεί να φάει γιατί το ΄χε κόψει πείνα. Εκεί που έτρωγε αμέριμνο, το σκέπασα με μια πετσέτα και το ελευθέρωσα.
  Απο τότε το έχω μόνιμα στο μπαλκόνι και ζητάει φαί!Φέρνει και την παρέα του μάλιστα!
  Καλώς σε βρήκα και καλή εβδομάδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. xaxaxaxax
  kalo!

  mian souppa twra etrwa thn! muaxaxaxax

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Φοβερός και διασκεδαστικότατος!

  Να'σαι καλά ρε φίλε.

  Υ.Γ.: note to self: να μεν θκιαβάζω τον Invictους στη δουλειά, διότι γινισκούμαστεν ρεζίλι που τα γέλια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @Neerie
  Αφού ξυπνάς με την αυγούλα, γιατί εν τα κάμνεις αυγολέμονην τα πουλλούθκια να ποσπάζεσαι; Αλλά εν νηστείες τωρά τα εβλοημένα...
  Να βάλεις βερκά πας τες γρίλλιες του αρκουδίσιου τζι εννα γινεί η δουλειά σου :P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @ευαγγελία
  Το πρόβλημα είναι ότι το δικό μου το πουλί (put not intented) εξαναφιζόταν με το που πλησίαζες τη σκηνή του εγκλήματος. Καλή βδομάδα :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @postbabylon
  Μεν λαλείς ότι εσκέφτης το ππαλαζούϊν με ρύζιν εις το ζουμίν του τζαι θκιεβάζει μας τζαι ο Επίτροπος τζι εννα μας βάλει του βούρου! :D

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. @TwistedTool
  Να πεις τζαι τους συναδέλφους σου να με θκιεβάζουν για να μεν έshεις έννοιαν άμπα τζαι παρεξηγήσουν σε. Μα να σου τα εξηγώ ούλλα σιόρ; τς τς τς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εχτές εσκέφτουμουν ότι επεθύμησα πεζουνούι με το ρύζι...αλλά αφού επέτασεν εχάσαμεν τζαι που ποδά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. @Κκουλλάς
  Αν έshεις τζάκιν να σου το πέψω ποτζί ρε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. υπάρχουν καπνοκαθαριστές στην κύπρο. κανονικά πρέπει να τους φέρνεις κάθε χρόνο για λόγους ασφαλείας/υγιεινής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @Ανώνυμος (2:27 μ.μ.)
  Τούτα τα πράματα εν τα λαλούμεν έτσι σκέττα-νέττα. Δώσε ονόματα και λοιπά στοιχεία αν θα γινεί η δουλειά μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ωραίος φίλε μου. Αθθύμησες μου λλίον τον Μακγκάϊβερ!!!
  Είχα λλίον αθκειάσιν τωρά το δείλις τζιαι έδωκα πάνω σε έναν πποστ που έγραψες τον περασμένον Γενάρην για τον παππούν σου τον ποιητάρην. Άψογον κομμάτιν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Είμαι σε κατάστημα μόνος μου τούντην περίοδο (όι πουτζείνην με τα γαίματα, ολάν) τζιαι έτσι εν στους πελάτες που γίνουμαι ρεζίλιν!

  Ττου μπι όνεστ, όμως, εν με κόφτει τζιαι πολλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Απαναγία μου,επέθανες με!!!Εφαντάζουμουν σε να μάσιεσαι να κατευθύνεις το πεζούνι τζιαι εκράτουν την τζοιλιά μου που τα γέλια!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. @Joy Tears
  Τωρά προσβαλλίσκεις με! Τί εννοείς, εν μπορώ να κατευθύνω ένα πεζούνι; τς τς τς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. το τηλέφωνο του είναι 99819137 και εν μέσα στον χρυσό οδηγό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. @Itsmylife
  Ήταν τζαι οι θκιο μου οι παππούες ποιητάριες, επήραμεν τζι εμείς νάκκον που λλόου τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. @TwistedTool
  Μα ήντα μανία σας έπιαεν ούλλους με την περίοδο (τζίνην με τα γαίματα ολάν) σιόρ; Να το κοιτάξετε :P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. @Ανώνυμος (2:25 π.μ.)
  Σ' ευχαριστώ φίλε/η

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ρε invictus δηλαδη ελεος! αλλαξε χρωμα της γραμματοσειρας ή του φόντου επιτέλους!! (κοσμο μου εγώ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...