Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Πίζζινες - δε σύπριοτ γουέϊ!

Ανέκαθεν ο κυπραίος ήταν επιχειρηματικό μυαλό. Αλλά ο κυπραίος λειτουργά με το δικό του σκεπτικό όσον αφορά στες επιχειρήσεις. Σήμερα ντήαρ, θα σου εξηγήσω με απλά λόγια πώς κάμνουμεν πίζζινες δακάτω στο χρυσοπράσινο ρεπανόφυλλο. The cypriot way!

Κατ' αρχάς πρέπει να αναφέρουμε κάτι θεμελιώδες: ο κυπραίος επιχειρηματίας (ή wannabe-επιχειρηματίας) δεν χρησιμοποιεί τη διαίσθηση του αλλά την αίσθηση του. Συγκεκριμένα την όσφρηση του. Είναι δηλαδή οσφρητικός τύπος.

Και εξηγούμαι...

Ο κυπραίος που λες είναι όπως το shύλλο το σπανιόλο του τζυνιού που άμαν μυριστεί θήραμαν θα φερμάρει. Θα τεντώσει πόθκια/νούρον τζαι θα παρακολουθά το θήραμαν προσεκτικά τζαι επίμονα. Τζαι την κατάλληλη στιγμή θα κάμει την κίνηση του. Τζαι όπως συμβαίνει τζαι στο τζυνίην, τζιαμέ που θα ακουστεί μια σιηπεθκιά θα σπεύσουν τζι άλλοι τζινυοί που ελιμπιστήκαν την μαυρότζηκλαν. Τζαι άμαν βουναρκιάσουν έναν τόπον οι τζινυοί, κάποια στιγμήν εννα λείψει το θήραμαν τζαι θα μείνουν ούλλοι χάσκοντα. Έτσι ακριβώς δουλεύκει το πράμαν δακάτω.

Ας δούμεν μαζί μερικά κλασσικά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τη θεωρία μου:

1. Οι Χρηματιστές

Ahhhh...οι παλιές καλές εποχές του Χρηματιστηρίου. Τότε που οι λλίοι εshεστήκαν της λίρας τζι οι πολλοί εshεστήκαν απλώς. Εμυρίστηκεν που λες λίραν ο κυπραίος. Μέσα σε μιαν νύχταν άρκεψεν το κακόν. Εβλαστούσαν όπως τα μανιτάρκα τα γραφεία τζι οι επιχειρήσεις οι "σχετικές" με το αντικείμενο. "Σύμβουλος Επενδύσεων", "Stock Broker", "Χρηματιστής", "Financial Advisor" κλπ κλπ ήταν μόνο μερικοί που τους τίτλους που ετυπώνναν τότε οι κυπραίοι επιχειρηματίες πας τες business cards τους. Γνώσεις/εμπειρία του αντικειμένου ήταν optional.

Εν είshεν γειτονιάν για γειτονιάν που να μεν έshει τουλάχιστον ένα χρηματιστηριακό γραφείο. "Ο χρηματιστής της γειτονιάς σου" ένα πράμα. Τζι που τα περίπτερα. Τζαι δώστου επενδύσεις ο μαννοκυπραίος. Ό,τι ελάλεν ο "χρηματιστής" ήταν ευαγγέλιον. Δήμητραν είπεν ο κουμπάρος ο Πανίκκος; Δήμητραν θα γοράσουμεν Γιωργούλλα, μεν το συζητάς! Άβακομ; Άβακομ σιόρ! Φέρτην μέσα! Τζι ο Πανίκκος εβρέθην με το Μερσεντές τζαι τον πούρον, τζι ο μαννοκυπραίος εβρέθην με μιαν δόση δανείου ίσια με το μάκρος του Μερσεντές.

Τζι όταν έσπασεν επιτέλους η "φούσκα" του Χρηματιστηρίου, αρκέψαν να εξαφανίζουνται έναν-έναν τζαι τα διάφορα γραφεία των "χρηματιστών". Από 'φαν έφαν.


2. Οι Ντηβέλοπερς

Μια άλλη δυνατή μυρωθκιά που έφτασεν στα κυπριακά επιχειρηματικά ρουθούνια ήταν η μυρωθκιά της λίρας της χτιστής. Με το που επήρεν πρέφαν ο κυπραίος ότι έshει λιλλίν ο κλάδος, εν μιά νυκτί άρκεψεν να εξαπλώννεται άλλης ποικιλίας μανιτάριν: οι ντηβέλοπερς!

Εγέμωσεν ο τόπος ντηβέλοπερς τζαι κκοντράκτορς. Όπου είshεν όφκερον οικόπεδον, εθώρες μέσα ταπέλλαν κάποιου ντηβέλοπερ (που εν είshες ξανακούσει) τζαι ύστερα που λλίον έρκουνταν τζι οι σκαλωσιές.

Τζι άκουες στα ράδια βίρα διαφημίσεις τούντων ντηβέλοπερς. Άκουες ας πούμεν για την "τάδε εταιρία" η οποία "προσφέρει μπλα μπλα μπλα..." και "σε προνομιακές τιμές μπλα μπλα μπλα..." και "εγγύηση μας η 25χρονη πείρα μας...". Τζαι κάπου τζιαμέ κάμνεις μιαν παύση τζαι αναρωθκιέσαι...καλάν σιόρ, είμαι 30τόσων χρονών τζι εν εξανάκουσα τούντην εταιρία που έshει τζι "25 χρόνια πείρα στον κλάδο", ήντα 'ρκεται να πει; Βέβαια λίαν συντόμως ανακαλύπτεις ότι πρόκειται για ένα γνωστό της κουμέρας του γείτου της πεθεράς σου, πρόσφυγα που το Σπαθαρικό που κάθεται στες Αγγλισίδες, καλουψιή στο επάγγελμα. Καλουψιής βέβαια ήταν τότες, πριν 25 χρόνια. Τωρά είναι CEO της Κούλλης Κκονστράξιον Ντηβέλοπερς Γκρουπ οφ Κκάμπανις Λίμιτεδ.

Τζαι δώστου επενδύσεις οι τέως-χτιστάες-και-νυν-ντηβέλοπερς, τζαι δώστου δάνεια οι μαννοκυπραίοι. Τζι ο Κούλλης εβρέθην με το Μερσεντές τζαι τον πούρον, τζι ο μαννοκυπραίος εβρέθην με μιαν δόση δανείου ίσια με το μάκρος του Μερσεντές.

Τζι όταν οι τιμές πλέον εν εμπορούσαν να πάσιν άλλον πάνω, τζι όταν ο μαννοκυπραίος εν έσωννεν άλλα στεγαστικά, έλειψεν τζαι το λιλλίν το χτιστόν τζι εμείναν τζι οι μεν τζαι οι δε χρεωμένοι. Όσοι εφάαν, εφάαν.


3. Τα Λάξιαρι Κκάρς

Τζαι ξανά προς την μυρωθκιάν τραβά ο κυπραίος. Εν άρκησεν να πιάει την επόμενην μαλαήν η οποία άκουεν στο όνομα: Ντήλερς Αυτοκινήτων. Έφερεν ο Αντρικκής του Σέλλενου Πι Εμ Τάμπλουγιου που την Αγγλίαν τζι έφκαλεν ριάλλια; Να φέρω τζι εγιώ σιόρ!

Ξανά το ίδιον σκηνικό. Όπου είshεν χωράφιν διαθέσιμον, εττελιάζετουν τζι έμπεννεν τζαι μια ταπέλλα με μια ράντομ (πιασάρικη) λέξη μπροστά τζαι ένα "Κκάρς" στο τέλος. Έσυρνες τζαι 5-6 Γιάρις/Βίτζ, λλία Κορόλλα, κανέναν Ντέμιο τζαι λλία Μερσεντές/Πι Εμ Τάμπλουγιου τζι έγυρνες πίσω τζι εκαρτέρας τον πελάτην. Η Οξάνα ετοίμαζεν τον καφέν σου τζι ο Ιβάν επέτσιαζεν τα αυτοκίνητα στα οποία είshεν πιτήσει με το λάστιχον ο Μουσταφά.

Ο κάθε πεζινάρης/μηχανικός/ισιωτής ήταν πλέον τζαι "εισαγωγέας αυτοκινήτων". Με έμφαση βεβαίως στα αυτοκίνητα πολυτελείας. Διότι ως γνωστόν, ο κυπραίος που παλεύκει να τα φκάλει πέρα με το μεροκάματον, έναν Κκαγιέν θέλει το τα ευλοημένα. Πώς θα πάει η Σπυρούλλα στο κομμωτήριο έτσι σκέδιον; Με τί μούτρα να πάει να παρκάρει το Μαστούιν της δίπλα που το Κκαγιέν της Γιόλας;

Τζαι δώστου Μερσεντές τζαι Κκαγιέν ο μαννοκυπραίος τζαι δώστου δάνεια τζαι δώστου τόκους. Τζι ο Αντρικκής εβρέθην με το Μερσεντές τζαι τον πούρον, τζι ο μαννοκυπραίος εβρέθην με μιαν δόση δανείου ίσια με το μάκρος του Μερσεντές.

Ώστι τζι εν έμεινεν κυπραίος δίχα Κκαγιέν τζι ελλίανεν τζαι τούντο λιλλίν.


4. Τα Φούτσαλ

Ξανά παγανιάν ο φερέλπις επειχηρηματίας, εν άρκησεν να πιάει άλλην μαλαήν: γήπεδα φούτσαλ! Ε μα εν κοντά στον νουν σιόρ, άμαν θωρεί μιαν την άλλην τον κουμπάρον του (τον μυρωτικόν) να πηέννει τες Τετάρτες για φούτσαλ με το σύγαμπρο του, καταλάβει ότι έshει ζουμίν η υπόθεση! Έshει λίραν άκοπην!

Τζι αφού οικόπεδα/πλάτσαν έβρισκεν, εττέλλιαζεν τον τόπον, έσυρνεν μέσα γρασίδιν πλαστικό, μπάρρες, 2-3 τραπεζούθκια για να πιείς το κατιτίς σου τζι εγίνηκεν εν μιά νυκτί επιχειρηματίας της μάππας. Δώκε ένα γυρό μες την πόλη τζαι μέτρα τα γήπεδα του φούτσαλ τζι εννα καταλάβεις τί γίνεται.

Τζαι δώστου κλωτσιές της μάππας ο κυπραίος, τζαι δώστου λίραν ο ιδιοκτήτης. Με υποτυπώδη έξοδα συντήρησης τζαι μιαν Ρουμάναν στο ταμείο, ο μάστρος έρκετουν απλά για να πιάει την είσπραξην. Ακόμα έshει κίνησην ο κλάδος αλλά εν θέμα χρόνου να καταλήξει τζαι τούτος ο τομέας όπως τους προηγούμενους.


5. Η Βουλγαρία

Παράλληλα με την άνθηση των Ντηβέλοπερς που ανάφερα πιο πριν, είχαμεν τζαι μιαν άλλην δυνάμενην επιχειρηματική ιδέαν των κυπραίων "ντηβέλοπερς": οι επενδύσεις στη Βουλγαρία!

Όσοι "ντηβέλοπερς" εχτίζαν τζι επουλούσαν δακάτω, άλλοι τόσοι εχτίζαν τζι επουλούσαν στη Βουλγαρία. Σε κυπραίους βεβαίως-βεβαίως, οι Βούλγαροι πού να τα' βρουν να γοράσουν;

Δεν έshει σημασία τί εσπούδασες, κατ' ακρίβειαν δεν εχρειάζετουν καν να είσαι σπουδασμένος. Έγραφες τζι εσύ την εταιρία σου τζι εγινήσκεσουν ντηβέλοπερ για ακίνητα στη Βουλγαρία. Ούτε κεφάλαιον εχρειάζεσουν, ασσέν καλά η τράπεζα που σου εδίαν τα δάνεια με τη σέσουλα.

Τζι έτσι ο Θεωρής του Σπάου εγίνηκεν Ππρόπερτυ Ντηβέλοπερ στες Βουλγαρίες. Τζι έπιαννεν σβάρναν τους συγγενείς τζαι τους φίλους για να τους πουλήσει "προνομιακά οικόπεδα κοντά στη Βάρνα". Στην πραγματικότητα επρόκειτουν για καυκάλλες στο γαμόσιηστο που άμμαν έφκεννες πας τη μούττη, εμπόρες να δεις τη Βάρνα με τα κυάλια. Λεπτομέρεια ασήμαντη τούτη βέβαια διότι ο κυπραίος που εγόραζεν, εγόραζεν τα "για επένδυση". Εννοείται ότι εν θα επήεννεν ποττέ Βουλγαρίαν ο αγοραστής, ούτε θα εθώρεν ποττέ μπροστά του το χωράφιν που εγόρασεν (για οικόπεδον), Απλά θα είshεν το κκοτσιάνιν για να το πουλήσει στο μέλλον αφού "παν πάνω οι τιμές συνέχεια κουμπάρε" όπως του είπεν τζαι ο Θεωρής που "εν μες τα πράματα".

Τζαι δώστου δάνεια ο Θεωρής, τζαι δώστου χτίσματα τζαι αγοραπωλησίες. Τζαι δώστου δάνεια ο μαννοκυπραίος για να "επενδύσει" στη Βουλγαρία σε "πολλά καλή περιοχή, πραθαλάσσια". Τζαι δώστου να γοράζει εξοχικά ο μαννοκυπραίος για να "πηέννει με την κυρία του να κάμνει τες διακοπές του ποννα φκει στη σύνταξη". Τζι ο Θεωρής εβρέθην με το Μερσεντές τζαι τον πούρον, τζι ο μαννοκυπραίος εβρέθην με μιαν δόση δανείου ίσια με το μάκρος του Μερσεντές.

Τζι όπως εμείναν χάσκοντα δακάτω οι ντηβέλοπερς, εμείναν τζαι τζικάτω. Διότι έλειψεν τζαι τζίντο λιλλίν. Ριάλλια γιοκ ο κυπραίος για να γοράσει άλλα χωράφκια βουλγαρέτινα, ριάλλια γιοκ ο ντηβέλοπερ να ξοφλήσει την τράπεζα.


6. Τα καζίνο

Όι τα κανονικά, τζίνα απαγορεύεται (προς το παρόν). Ο κυπραίος ντήαρ, έπιεν όμως όλλαϊν μαλαήν! Απαγορεύουται τα καζίνα; Νόου πρόπλεμ ολάν, θα ανοίξουμεν όλλαϊν καζίνο, θα γράψουμεν την εταιρία στη Μάλτα τζι ούλοι χάππυ.

Τελευταίως εν το νέον τρέντ τούτον. Τα μαχαζιά που ήταν παλιά γραφεία των χρηματιστών, πλέον είναι μπούκκικα/όλλαϊν καζίνο. Καμιάν δεκαρκάν κκομπιούτερ, μιαν σύνδεσην στο ίττερνετ τζαι μιαν Ρωσσίδαν/Ρουμάναν you name it για να δουλεύκει το μαχαζίν. "Σβετλάνα, έλα πιάσμας τα μάνα μου" που λαλούν τζαι στες πατάτες τες αντιναχτές.

Τζαι δώστου ο μαννοκυπραίος να φουλάρει τες βίζες, τζαι δώστου ο καζινάρης να συνάει τη λίρα που το ρούττερ. Το Κκαγιέν εννοείται, να μεν επαναλαμβαννόμαστεν. Τζαι δαμέ μιλούμεν για τρομερήν επιχειρηματική επιτυχία του κυπραίου, πρέπει να το παραδεχτούμε. Διότι έννεν λλίο πράμα να καταφέρεις να σορόφκεις καμπόσους κουρούπεττους ("αγάπη μου πόψε έχουμε συνεδρία εννα αρκήσω νάρτω σπίτι...") για να παίζουν ολλάϊν τζαι να σε πκιερώννουν ενώ θα εμπορούσαν κάλλιστα να παίζουν ολλάϊν πόσσω τους τζαι να μεν σου διούν μπακκίραν. Βέβαια έσσω ήταν να τους πάρει πρέφαν η Αντρονίκη οπόταν αντιλαμβάνεσαι πού ποντάρει ο επιχειρηματίας.

Δώκε έναν γυρόν σε οποιαδήποτε πόλη τζαι δε τί γίνεται με το αντικείμενο. Δηλαδή αν εβάλλαν αλλό λλία φωτούθκια ήταν να νομίζεις πως είσαι στο Λας Βέγκας ας πούμεν. Ο κλάδος ανθεί ακόμα, εν τον έπιαεν η κρίση. Ντάξει, κάθε λλίον τζαιρόν μπορεί να κατεβεί η αστυνομία τζαι να πιάει 2-3 κκομπιούτερ αλλά οκ μικρό το κακό. Φέρνεις άλλα που την αποθήκη τζι είσαι φιξ.

7. Cash for Gold

Τούτον τζι αν είναι hot trend! Είναι η τελευταία λέξη της μόδας εις γην εναλίαν Κύπρον. Μανιταροειδής εμφάνιση υποστατικών με ταπέλλα "Cash for gold", "Κάντε το χρυσό σας Ευρώ" κλπ κλπ. Διαφημίσεις τζι αγγελίες μες τες εφημερίδες, φυλλάδια πας τους καθαριστήρες του αυτοκινήτου στο πάρκιγκ του Τζιάμπο κλπ κλπ. Τζαι είπαμεν, άμαν το έκαμεν ένας τζι εμυρίστηκεν τον ο γείτος, έκλεισεν το θέμαν. Πάμεν για ανάπτυξη κατά συρροήν.

Πρόκειται για μιαν επίσης έξυπνη επιχειρηματική ιδέα του κυπραίου διότι είναι ίσως η πρώτη φορά που μπορεί να εντάξει στο πελατολόγιο του τον υπόκοσμο, νόμιμα! Πάει ο άλλος ας πούμεν τζι αννοίει ένα σπίτι τζαι κλέφκει καμπόσα χρυσαφικά. Τί θα τα κάμει; Τί πιο απλό από του να πάει σε μια τέτοια επιχείρηση να δώκει τα κλεψιμιά τζαι να πιάσει ζεστά ευρωπουλλάκια; Νόμιμα τζι ωραία! Ποιός θα τον ανακαλύψει είτε τον μεν είτε τον δε; Κανένας.

Τζι επειδή άκουσα τελευταίως τζαι κάτι κουβέντες ότι πλέον εν θα κατασκευάζουν χρυσαφικά των 18Κ αλλά πιο λλίων καρατίων, αντιλαμβάνεσαι τί ριάλλια θα κάμουν τούτοι ούλλοι που συνάουν χρυσό 18Κ ποτζί τζαι ποδά.

Τζαι δώστου ο μαννοκυπραίος να διά λίρες χρυσές τζαι καδένες τζαι αττίκες για να πιάει λλία ευρώ τα οποία θα εξαφανιστούν σε χρόνο ντετέ με τες τιμές που υπάρχουν στο παζάρι (εννοείται ότι δεν πρόκειται ποττέ να πιάεις ευρώ που αντιστοιχούν στην πραγματική αξία των χρυσαφικών σου).

Σε κάποια φάση βέβαια, πιστεύκω ότι εννα κορεστεί τζαι τούτος ο "κλάδος" τζι από 'φαν έφαν που τζιαμέ τζαι τζι. Προς το παρόν, οι επιχειρηματίες του κλάδου, στοιβάζουν χρυσό του βάρους τους.

Παραδείγματα έshει τζι άλλα, τούτα μου έρκουνται στον νουν τούντη στιγμή, αλλά έπιαες το νόημα πιστεύκω του πώς λειτουργά το κυπριακό επιχειρηματικό δαιμόνιο.

Τζι αντιλαμβάνεσαι ότι όπου να 'σαι εννα πιάει νέαν μαλαήν ο κυπραίος. Οξά εν άοσμον το φυσικόν αέριον;

14 σχόλια:

 1. @Αχάπαρη
  Α ναι! Τα καζίνα! Μα πώς μου εδιέφυγεν, πάω να το προσθέσω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. εγώ επαρατήρησα πολλά: 'ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ!' ...

  λίο ρευστό να έχεις έκαμες την...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξέχασες τα περίπτερα. θωρείς ένα δρόμο με 3 περίπτερα.

  τζαι τώρα τελευταία τα καφέ. τζαμε που εν πρέπει, τζαμέ που εν έσσει πάρκινγκ, τζαμε που ήδη έσσει άλλα πέντε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Nonis - Mana
  Τελικά εν πολλά που εξήχασα, η λίστα εν ατέρμονη. Περίπτερα/φούρνοι εν παντού τζαι θα συνεχίσουν να είναι παντού οπόταν εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει τζαι με τα καφέ, εν θα λείψουν ποττέ. Τα παραδείγματα που αναφέρω είναι κυρίως "φούσκες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. WAHAHAHHAHAHAHAHAHAH!!


  "Στην πραγματικότητα επρόκειτουν για καυκάλλες στο γαμόσιηστο που άμμαν έφκεννες πας τη μούττη, εμπόρες να δεις τη Βάρνα με τα κυάλια" XAXAXAXAXXA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εξίασες του Επιστήμονες ρε (αναφέρομαι σε μηχανολόγους, ηλεκτρονικούς οι υπόλοιποι κλάδοι την μοίραν τους εξέραν την, σόρυ). Διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί, μεταδιδακτορικοί, επιστήμονες στην NASA...GOOD SCOTT !!!! Και τούτο φούσκα ένι αλλά εν εννοεί κανένας να το καταλάβει. Τόσοι μορφωμένοι, ιδεές ελάχιστες, όρεξη 0 διότι στην ουσία εν εμάθαν να κάμνουν κάτι, εταιρείες που σπουρτούν app για τα i-phone, τζαι CMS απλά γιατί το δικόν τους εν καλλύττερον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ήταν να σου πω για τα καζίνο κλπ, αλλά επρολάβαν με οι συνμπλόγκερς.
  Εντωμεταξύ εν ούλλοι που τα στήνουν τούτα τέλεια κουρούπεττοι... είδες πούκκατζη πλάσμαν της προκοπής; Φαίνεται τζαι που το γούρτο για διακόσμηση για ήντα πλάσματα μιλούμεν. Να πάεις Λεμεσό τζαι να διερωτάσει ήνταλως έχασες την ταπελλούς welcome to las vegas, nevada...
  Για τες προηγούμενες πίζινες ας μεν μιλήσω.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ήταν να πω τζαι εγώ για τα καφέ τζαι επρόλαβε με η μανα...

  Τι εν τούντο πράμα ρε...Τούτα εν σίουρα το επόμενο crash…

  Aπλούστατα γιατί η μόδα πάει προς το ποτό και το after work drinks τζαι φέφκει που το καλαμαρίστικο καφέ καφέ ώσπου να σιέσω πάνω μου..

  Ώσπου έχουμε δουλειά φυσικά ακόμα μπορεί να στέκει και το after work drinks…Μετα εννάν απλα drinks drinks drinks

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. κοιταξε ποσα ιδιωτικα σχολεια, φροντιστηρια, πανεπιστημια εβλαστησαν τα τελευταια χρονια.Ποσα φαρμακεια, κομμωτηρια, ιατρεια,γυμναστηρια; Ο κοσμος εννει βρισκει δουλεια αννοιει κατι δικο του τζαι καλα καμνει.Η Κυπρος εν τοσο μιτσια χωρα τζιαι οικονομια που οτι τζιαι να καμεις συντομα εννα κορεστει η αγορα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμε
  21 Μαΐου 2012 1:20 μ.μ.

  Το προϊόν και η αγορά σήμερα ζούν μέσα σε όρια πολλά χαλαρά. Εν η όρεξη και η πρωτοβουλία που λέιπουν.

  Είμαστε της νοοτροπίας, 'ντάξει εσπούδασα, είμαι καλός, είμαι παίχτης, άτε φέρτε μου λεφτά να τελειώνουμε τζαι εβαρήθηκα, εν μου διάτε ΟΚ, πάω εξωτερικό να δουλέψω σε μιαν εταιρεία μεγάλη και τρανή μου θέλει να γοράσει στην μισή τιμή, πίσω το πτυχίο που επλήρωσα και ασσιχτίρ.

  Άμμαν δεν υπάρχουν εταιρείες μικρές ή μεγάλες, ή βιομηχανία πρόθυμη να αναπτυχθεί ή που να μπορεί να αναπτυχθεί, και κόσμος με όρεξη (ναι, ναι ξέρω έχουμε πολλούς Internal Designers) πως θα απορροφηθεί το επιστημονικό δυναμικό, που με την συνέχεια θα δημιουργήσει παραπάνω ανάγκες κ.ο.κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. το 2ον σημειον εν ο μαστρος μου!!!!!!!!!!!! που να μεν ηταν !!!!!! τωρα χρωστα τζαι της Μιχαλους!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @Sike
  Ε μα αφού έτσι ένι! χαχαχα

  @evroskarseras
  Εν άλλον το ππόϊντ της ανάρτησης ρε. Εν για το trend τζαι την "αρπαχτή" που οι κυπραίοι ονομάζουν επιχειρηματικό πλάνο

  @Moonlight
  Εν κουρούπεττοι για ναν in sync με τους potential πελάτες τους! Μα εννα σου τα εξηγώ ούλλα σιόρ; τς τς τς

  @CRITIC
  Διατηρώ τες αμφιβολίες μου ρε αν θα υπάρξει τόσο εύκολα crash. Δε τους καλαμαράες...εν έχουν να φαν τζαι να πιουν, χρωστούν τ' άντερα τους αλλά το κκαφέ τους εν κκαφέ!

  @Ανώνυμος (21 Μαΐου 2012 1:20 μ.μ.)
  Το θέμα του ποστ δεν είναι το ότι ο καθένας γυρεύκει να κάμει δουλειά δική του. Το θέμαν είναι ότι όπου "μυριστούν" λεφτά οι κυπραίοι παν τζαι διούν ΟΥΛΛΟΙ μέσα να κάμουν το ίδιο απλά για να "αρπάξουν" όσα μπόρουν, όσο μπόρουν!

  @evroskarseras
  Έννεν ακριβώς έτσι η νοοτροπία ρε. Πάει κάπως έτσι: ντάξει εσπούδασα, είμαι Ο παίχτης, βάρτε με στην κυβέρνηση να έχω τη κκελλέ μου ήσυχη. Τα υπόλοιπα ενεργοποιούνται στην περίπτωση που δεν καταφέρει (ο παπάς σου) να σε βάλει στην κυβέρνηση

  @automolimeni
  Τούτη η Μιχαλού η κακομάζαλη πόσους Bad Debtors σιόρ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Που τες ποιο ακριβεις αναλυσεις της αγοράς και του γιατί πάμεν τζιαμέ που πάμεν. Το μόνο που λείπει εν το στράντζισμαν του ρευστού από τα σούπερμάρκετ τζαι είσαι κομπλέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...