Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Αν Θεός γινόμουν για λίγο...

Σήμερα σου' χω θρησκευτικά.
Κάτσε ντε, που πας;
Άμα το λέει ο Νίνο μια χαρά κάθεσαι και τον ακούς, τώρα που στα λέω εγώ την κάνεις με ελαφρά;
Εδώ θα μείνεις!!
Της καληνύχτας τα φιλιά μη μου τα δίνεις!!

Στο σημείο αυτό σταματάμε τις αναφορές σε άσματα, μη με παρεξηγήσεις και νομίσεις ότι πρόκειται περί μουσικού ποστ. Για θρησκευτιά θα μιλήσουμε λέμε. Έτσι για εισαγωγή. Ναι ξέρω, κι εμένα μ' αρέσουν οι εισαγωγές...

Θυμάσαι τη φάση που παίχτηκε τότε στην Κανά; Σ' εκείνο το γαμήλιο πάρτυ;
Έλα να σου φρεσκάρω τη μνήμη...

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ·  ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.  Καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν· οἶνον οὐκ ἔχουσι.  Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.  Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε.  ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.  λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.  καὶ λέγει αὐτοῖς· ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. καὶ ἤνεγκαν.  ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον –καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν· οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ– φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος  καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ ὅταν μεθυσθῶσι, τότε τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.  Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.  Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

Κι επειδή σε κόβω για σκράπα στην καθαρεύουσα, θα στο μεταφέρω εις τη νέα ελληνική για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται...

Και την ημέρα την τρίτη, έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας, και η μητέρα του Ιησού ήταν εκεί. Προσκάλεσαν τότε και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο.  Και επειδή στερήθηκαν το κρασί, λέει η μητέρα του Ιησού προς αυτόν: «Κρασί δεν έχουν».  Και ο Ιησούς λέει σ’ αυτήν: «Τι σχέση έχουμε εγώ κι εσύ γυναίκα; Ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα μου».  Η μητέρα του λέει στους διακόνους: «Ό,τι σας λέει κάντε».  Ήταν λοιπόν εκεί έξι λίθινες υδρίες, που κείτονταν σύμφωνα με το έθιμο του καθαρισμού των Ιουδαίων, και χωρούσαν η καθεμία από ογδόντα ως εκατόν είκοσι λίτρα.  Ο Ιησούς λέει σ’ αυτούς: «Γεμίστε τις υδρίες με νερό». Και τις γέμισαν έως πάνω.  Τότε τους λέει: «Αντλήστε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο». Εκείνοι του έφεραν.  Μόλις, λοιπόν, γεύτηκε ο αρχιτρίκλινος το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν ήξερε από πού είναι – ενώ οι διάκονοι που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν – ο αρχιτρίκλινος φωνάζει το γαμπρό  και του λέει: «Κάθε άνθρωπος θέτει στο τραπέζι πρώτα το καλό κρασί και, όταν μεθύσουν, το κατώτερο. Εσύ έχεις φυλάξει το καλό κρασί ως τώρα».  Αυτήν την αρχή των θαυματουργικών σημείων ο Ιησούς έκανε στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του, και πίστεψαν σ’ αυτόν οι μαθητές του.  Μετά από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του, και εκεί έμειναν όχι πολλές ημέρες.

Κατάλαβες βασικά τί παίχτηκε, έτσι;
Γάμος, τραπέζι, φαγητά, φιλιούνται αγκαλιάζονται οπόταν τσουπ, τελειώνει το κρασί.

"Γιε μου, έχει τελειώσει το κρασί" λέει η Παναγιά.
"Και τί με νοιάζει εμένα ρε μάνα;" απαντά ο Ιησούς.
"Ντροπή είναι καλέ, απάνω που θα παίξουν Παντελίδη να τρώμε τα φυστίκια ξεροσφύρι;" επιμένει η μάνα.
"Ωχού! Μη με δείτε να αράξω 5 λεπτά, αμέσως κάνε τούτο, κάνε εκείνο...νησάφι πια!".
"Βοήθα παιδί μου τώρα που είναι ανάγκη κι αύριο να σου φτιάξω παστίτσιο".

Η μάνα έχει πάντα τον τρόπο της.

"Τώρα μιλάς! Που 'σαι, παλικάρι...πιάσει εκείνες τις κανάτες και πάνε γέμισέ τις με νερό".
Όπερ και εγένετο.
"Και τώρα, Δάσκαλε;" ρωτά ο αρχιτρίκλινος (ξάδερφος του Σουΐτα).

Τώρα γέμισε τα ποτήρια και στέγνωσε ο στόμας μας.
Και τσουπ! Λευκό ημίγλυκο Χατζημιχάλη.

Πού θέλω να καταλήξω I hear you asking...

Από τότε που έγινε το σκηνικό που μόλις σου περιέγραψα και έπαθε την πλάκα του ο Αρχιτρίκλινος, έχουν περάσει 2000 χρόνια και βάλε. Κι όμως, κανείς μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να το παίξει Θεός. Ούτε καν ο Νίνο.

Πρόσεξε όμως!
Κανείς μέχρι σήμερα λέω...

Γιατί σήμερα αγαπητέ μου, σου λέω ότι ναι, μπορείς πλέον να το παίξεις Θεός!

Φέρε ξηροκάρπια, φέρε τυριά, θα φέρω κι εγώ το Miracle Machine κι είμαστε κομπλέ!

Τί είναι το Miracle Machine I hear you asking...

Το Miracle Machine αγαπητή μου είναι αυτό εδώ το μαραφέτι:Οι κανάτες της Κανά σε πιο αρτιστίκ βερσιόν.

Προσθέτεις το νερό, πατάς το κουμπί και περιμένεις μέχρι να γίνει το νερό κρασί.
Και μη νομίζεις ότι θα κάθεσαι εκεί σαν χάνος και να περιμένεις για μέρες και θα ανοίγεις κάθε λίγο και λιγάκι την κανάτα για να δεις αν είναι έτοιμο.

Στο 2014 είμαστε μανίτσα!

Το Miracle Machine συνδέεται με το smartphone σου και μέσω ενός app σε ειδοποιεί μόλις είναι έτοιμο το κρασί σου.

Cheers!

Α! Μην ξεχάσω...το Miracle Machine το βρίσκεις [εδώ].


14 σχόλια:

 1. Κάμνει τζαι μοχίτο ή μόνο κρασί τούτο το πράμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή ο Αρχιτρίκλινος ήταν ο πρώτος σομελιέ;

  Αστεία αστεία, το γεγονός ότι πρόκειται για hoax αποδεικνύει ότι μόνο ¨Ενας μπορεί να το κάνει αυτό #Vlasfime :-Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Hoax? Please elaborate αλλιώς θα καταθέσω αγωγή λιβέλλου εναντίον σου! Με τον Αλέξη είμαστε χρόνια φίλοι, θα μου κάνει και καλί τιμή :Ρ

   Διαγραφή
  2. χαχαχα!
   Πρώτο ο Αλέξης είναι ποινικολόγος, η αγωγή είναι αστικής φύσης!

   Δεύτερο, το λινκ σου είναι για wine to water και όχι water to wine που ήταν ένα βιντεάκι για προώθηση ενός ΜΚΟ: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2581700/The-machine-turns-water-wine-hoax.html

   Τρίτο, νόμιζα ήξερες το ντήαρ!

   Διαγραφή
  3. Άστα αυτά τα νομικίστικα!
   Ορίστε μας!
   Θα μας κάνει υποδείξεις η κόβω-φλέβα-για-τον-Πισιήα τώρα :Ρ

   Διαγραφή
  4. έκαμε σε πούλλα η δικηγορίνα οξά φαίνεσται μου ρε;

   Διαγραφή
 3. kanena smoothie gia mi alkooles???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μη φοβού αγαπητή εν Χριστώ αδελφή Αμαδρυάς.
   Λύσις υπάρχει και δια μη αλκοολίζοντες.
   Οσάκις έχει ολοκληρωθεί η ζύμωσις και είναι έτοιμος προς κατανάλωσιν ο οίνος, τον τοποθετείς επί οφθαλμού κουζινός και τον θερμαίνεις εις υψηλήν θερμοκρασίαν. Οσάκις η αλκοόλη έχει εξατμιστεί, το αποθέτεις εις πάγκον κουζινός εως ότου έλθει εις θερμοκρασίαν δωματίου. Ο Σάκης λέει ότι τότε είναι έτοιμος προς κατανάλωσην.

   Διαγραφή
 4. Μόνο τζιαι μόνο που επιαστήκαν που το θαύμα της Κανά τζιαι κόφκουν τζιαι ράφκουν για MiracleWine μίσιη μου, εκνευρίσαν με.

  Μα εν τυλίει τζιαι κουπέπια;;; Πέρκιμον να μεν κάμνει με γεμιστά!! όι, όι... μεγάλη απάτη!!!


  Κατά τ΄άλλα, προσκυνώ εν Χριστώ αδελφέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κάμνει όμως ψητό κάθε Κυριακή. Τζιαμε να δεις θαύμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...