Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Έρευνα αγοράς

Δεν ψωνίζουμε στα τυφλά!


Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Αν δυσκολεύκεσαι με τα αριστεροτίμονα...

Worry not! Υπάρχει λύση:

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Κατίνα τζαι Θεόφιλος - Το Hens night


Το Hens night

Γύρισ' ημέρα το πρωΐν
σαν ήταν στην κουζίνα
γυρίζει στο Θεόφιλο
τζαι απορεί η Κατίνα:

Εψές σάμπου εφάνην μου
περίεργον το ύφος σου
εγίνην τίποτε τζι εν λαλείς
τζαι μέσα σου τωρά κρατείς
τζι εβάρυνεν το στήθος σου;


Ο Θεόφιλος εξξιππάστηκεν
τούτον εν το καρτέραν
τζι αμήχανον χαμόγελον
εκούρτησεν τζι εγέλαν

Τίποτε εν εγίνηκεν
μωρό μου μεν φοάσαι
έτο ήμουν νάκκον πιούμενος
τζι ένιωθα σγιαν πεξούμενος
μεν μου το συλλοάσαι


Να πάτε πόψε στο καλόν
εις το δικό σας πάρτι
τζαι να περάσετε καλά
η νύχτα σαν εννάρτει


Εγέλασεν το μουτσούνιν της
τζι που 'ταν λυπημένη
η σκέψη της επήεν μακριά
μπας τζι έγινεν καμιά λαθκιά
τζαι ήταν αγχωμένη

Ήρτεν η νύχτα που λαλείς
τζι εν ώρα για το hens της
εσυναχτήκασιν πολλές
τζι ήρτασιν ούλλες κουρτιστές
να 'βρουν τες αντοχές της

Η Κίκα, η Στάλω, η Δέσποινα
η Γιόλα τζι η Αφροδίτη
τζι η Παναγιώτα φυσικά
που έβαλεν το σπίτι

Ήταν πως θα πηέννασιν
σε club για μαργαρίτας
αλλά εμετανώσασιν
τζι αλλιώς τα καταστρώσασιν
τα σχέδια της νύχτας

Στο Little Buddha αρχικά
τα sushi τους να φάσιν,
στης Παναγιώτας ύστερα
ώς το πρωΐν να πάσιν

Τζαι σαν κουμέρα η Γιώτα μας
επήρεν πρωτοβουλία
το τί θα γίνετουν μετά
εν άλλη ιστορία

Εν τζι έξερεν η Κατινού
ήνναμπον τούτα σούσια
μα είπαν της πως εν καλά
χαβιάρια ιαπωνικά
τζι έτσι εν εκάμεν κούτζια

Τζαι δως του τόνους, σολωμούς
τζαι φύτζια με το ρύζι
ώχχομου τζι επεινάσαμεν
τζι ο τζοίλιος κουρκουρίζει

Έπιαεν τζι η Κατίνα μας
ξυλούθκια τζαι παλιώννει
μα το φαΐν στο πιάτον της
καθόλου εν ιγκώννει

Ρε που να μείνουν γέριμα
ήνταλος τρων γαμώτα;
Πούντα πηρούνια τους σιόρ
τζαι τούτα εν τζαι φτυχώ τα


Οι άλλες εγελούσασιν
έτσι που την θωρούσιν
τρώσιν τζίνες καλά-καλά
αμμ' άν τζαι βοηθούσιν!

Πιάννει που λες η Κατινού
τζαι τρώει με το shέριν
τα νεύρα μου εσπάσασιν
αφού εν μας εβάλασιν
με πρότσαν με μαshέριν!


Είshεν τζαι κάτι πράσινον
δίπλα μες το κουππούιν
έτσι μαππούα στροτζυλή
ούλον που ναν χαππούιν

Είδεν το μιαν, είδεν το θκιό
εν τζι εκατάλαβεν το
ώστι να πεις, ώστι να δεις
τζαι βούκκον έβαλέν το

Αμάνα μου ήντα λαμπρόν!
Εκρούσαν τα σωθικά της
φέρτε νερόν, φέρτε πολλύν
τζαι άψαν τα βλατζιά της!

Έμπηξεν μιάλην παουρκάν
τζι εγίνην πομηλόριν
ζήτημαν αλλό μιαν μπουτσιάν
να έφαεν με το ζόριν

Αμάνα μου ήντα κακόν
ήνναμπον τούντο πράμαν
Γιατί εν μου το είπετε
τζι ούλλες σας με αφήκετε
να φύρνουμαι στο κλάμαν;


Με τούτα τζαι τζίνα ετζύλισεν
το δείπνον εις του Βούδα
τζι ισιώσασιν για της Γιωτούς
που είshεν άshημους σκοπούς
πιον για την Κατινούδα

Αντάν τζι εμπήκαν του σπιθκιού
εφήκαν την Κατίναν
να πλώσει πας τον καναπέ
τζι οι άλλες επήαν αλά-πρατσιέ
ούλλες εις την κουζίνα

Κοπέλλες όπως είπαμεν,
κουβέντα μεν σας φύει!

Είπεν η οικοδέσποινα,
συμφώνησεν τζι η Δέσποινα
το μμάτιν της σαν κλείει

Άμαν τζι επλώσαν ούλλες τους
λες τζι ήταν στες Μπαχάμες
επήεν η οικοδέσποινα
να φέρει τες πυζιάμες

Πυζιάμες σέξυ με σατέν
της νύφης με δαντέλλαν
τάχα να νιώθουν άνετες
να πουν καμιάν κουβένταν

Έβαλεν τους τζαι μουσική
κκέφιν για να τους κάμει
τζι έφερεν κάμποσα ποτά
να πιουν να φκάλουν νάμι

Τί βότκες, τί κρασιά είshεν
τί ούζα, τί τεκίλες
τζαι κούννες για το τσίλλημα
τυρκά -άπαχα το ευτύχημα-
για να μεν κάμουν μίλλες

Τζαι ττάππον να παίζ' η μουσική
τζαι δώστου ποτά τζαι γέλια
οι shύλλοι του γειτόνου τους
ελάσσαν πας τα ττέλλια

Κορούες σάμπου εν δυνατά
νομίζω η μουσική μας
τζι εννα μας λαπορτάρουσιν
οι αστυνομικοί μας


Πίννε ολάν τζαι μεν λάμνεις
η νύχτα εν δική μας!
Τζι αν θέλω πομπαρίσκω την
τωρά τη μουσική μας!


Είshεν έννοιαν η Κατινού
η αλήθκεια τούτη ένι,
ήντα να κάμει όμως τωρά
αφού καμιά εν της κλουθά
βρίσσει τζαι υπομένει

Εΐβα Κατίνα μου καλή
πιε νάρτεις εις το κκέφιν
τζι εννα σου βάλω λαϊκά
τζι εννα σου δώκω ντέφιν!

Εΐβα μια, εΐβα θκιό
τζαι δώστου άσπρον πάτον
ούλλα γυρόν γυρίζουσιν
εγίνην αεροπλάνον

Τζαι μες τα πολλά τα χάχχανα
τζιαμέ όπως γελούσιν
πιάννει την ο Θεόφιλος
να δει το πώς περνούσιν

Κατίνα το τηλέφωνον
παίζει, μα εν το εθώρες;
απάντα το ρε Γιόλα μου
ποιός ένι έτσι ώρες;


Κατίνα εν ο Θεόφιλος
ρωτά το πώς περνάς
να σου τον δώκω θέλεις τον
οξ' αύριον μιλάς;


♪♫ Μη ρωτάς πως περνάω... ♪♫

Αμάνα μου, δυνάμωστο
τζαι τούτον εν το τραούδιν μου
πας το τραπέζιν εννα φκώ
τζι ας δείτε το βρακούδιν μου


Θεόφιλε περνά καλά
τζαι μεν έshεις την έννοιαν της

λαλεί του η Γιόλα θκιό ππαλλιές
γλέπει την η κουμέρα της

Η ώρα επέρναν γλήορα
τζι έρεεν το ποτόν τους
τζαι πλέον η ώρα έφτασεν
να φάσιν το...κοκκόν τους

Τζαι παίζει το κουδούνιν τους
Κατίνα άνοιξε κόρη
τζαι χαμηλώνουν τη φωνή
στο ράδιον που αντηφωνεί
τζι ακούεται ως τα όρη

Αννοίει η Κατίνα η φτωshή
τζι έμεινεν χασκιασμένη
με τζίνον που είδεν έμεινεν
βουβή τζαι χλωμιασμένη

Τζαι μπαίννει έσσω άξξιππα
μπάτσος γεροδεμένος
με τη στολή, το όπλο του
τζαι νάκκον θυμωμένος

Έτο εγιώ ελάλουν σας
εννα μας λαπορτάρουν
αμάνα μου μανούλλα μου
τωρά τί εννά μας κάμουν;


Η Κατινού αγχώθηκεν
τζι έτρεμεν η φωνή της
τζι αντάν τζι ερώτησεν ο πόλισμαν
για ποιάν εν π' ον το στόλισμαν
εβρέχτην το βρατζιήν της

Συγχώρα μας κύριε μπάτσο μου
τζι εν θα το ξανακάμουμεν
τζαι που το ρεύμαν το CD
ευτύς εννα το φκάλλουμεν!


Κάτσε κάτω! εφώναξεν
ο μπάτσος θυμωμένα
τζαι βάλλει την τζαι κάθεται
για ούλλες σας τούτη τωρά
πκιερώννει τα σπασμένα!


Φκάλλει τες χειροπαίδες του
πιστάγκωνα την δίννει
τζίνη τρέμει τζαι μάσιεται
καθόλου εν σιουρκάζεται
τζαι ξεροκαταπίννει

Ευτύς διά το σύνθημα
τζι η μουσική αρκέφκει
τζι όπως εστάθηκεν καρτζιήν
αρκέφκει να χορεύκει

Οι άλλες αρκέψασιν σφυρκές
αφού ήταν μιλημένα
τζι η νύφη πιον εκατάλαβεν
πως ήταν ούλλα στημένα

Τζαι φκάλλει το καππέλλον του
τζαι της Κατίνας φορεί το
τζαι πιάννει τζαι το ρόπαλο
τζαι στέκει τζαι κρατεί το

Τζαι δώστου σούσμαν το κορμί
τζαι δώστου σφυρκές οι άλλες
το ρόπαλον του βάλλει το
πουκάτο που τες μασχάλες

Η νύφη θωρεί τζαι σιέρεται
τζίνος χορόν καπάλιν
μάσσιαλλα όμως του παιθκιού
τζι ότι φάει εν χαλάλιν


Τζαι φκάλλει το πουκάμισον
τζαι φαίνουνται οι νεύρες
δοξάζω τον τον Πλάστη μου
μα δέτε τον, εν φέττες!


Πετάσσει τζαι το πουκάμισον
τζαι φκάλλει τζαι τη ζώνη
τυλίει την γυρόν που τον λαιμόν
της Κατινούς που λιώνει

Η νύφη νομίζει φύρνεται
στης Γιώτας τα σαλόνια
τζι ούλλες μαζίν αρκέφκουσιν:
τα ποξαμάθκια ππέφτουσιν
τζι π' ον έχουσιν δόγκια!


Μάσσιαλλα σου λεβέντη μου
που φτάννεις ως το δώμαν
τζι έshεις αντζιελικόν το δειν
τζι αλάβαστρον για σώμαν!


Δίχα ν' αφήκει τον χορό
φκάλλει το παντελόνιν
τζι αμέσως ετυλίχτηκεν
μ 'έναν σατέν σεντόνιν

Τζι όπως χορεύκει τζι τζαι δα
τραβούν του το τζαι φεύκει
μινήσκει με το σώβρακον
τζαι της κουμέρας νεύκει

Που την κουζίνα φέρνει του
τη σαντιγύ σε σπρέϋ
τζαι βάλλει πας το στήθος του
τζι αφήννει το να ρέει

Τζι εππέσαν ούλλες πάνω του
λυσσιάρες για να γλύψουν
λες τζι είχαν φόον μέσα τους
οι κρέμες πως θα λείψουν

Φύετε ούλλες σας τωρά
γλύψετε νουκατίνα
τζι εν κάμνει για τα δόγκια σας
μπάτσο, come to Katina!


Κοντεύκει τζαι κάθεται πάνω της
τζαι τρίφεται πόλα σέλα
τζαι τζίνης που το τρεμουσιόν
φακκά της η μασέλλα

Φακκά η καρκιά μου ττοππουζιές
το γαίμαν μου το βράζεις
μα τον Θεόν λαλώ σου το
Οσίαν εσού κολάζεις!


Πιάννει τζίνος το σπρέϋ του
τζαι κρέμες πασαλείφκεται
που τον λαιμόν στ' αρφάλιν του
τζαι πάνω της ούλλον τρίφεται

Τζαι τζίνη γλύφει σαντιγύ
λες τζι εν είδεν ποττέ της
ήβρες το σύκον σήκωστο
ελάλεν τζι η στετέ της

Ως το αρφάλιν του έφτασεν
γυρίζει τζαι θωρεί τον
βάλε τζαι νάκκον πιο κάτω
θερμά παρακαλεί τον

Φκάλλει λοιπόν το σώβρακον
το τέρας ποτυλίεται
τζαι το σεντόνιν το σατέν
πιάννει τζι ευτύς τυλίεται

Πιάννει πιτά το σπρέϋ του
πουκάτω στο σεντόνι
τζαι βάλλ' η νύφη τη κκελλέ
ευτύς τζαι αντακώννει

Το σεντόνιν πάει τζι έρκεται
τζι η νύφη εν σκουλλισμένη
τζαι φκαίνει με shείλη ολόασπρα
τζαι αναμαλλιασμένη

Τζαι φκάλλει της τα ρούχα της
τζαι σαντυγί της βάλλει
εν η δική του η σειρά
τα shείλη να γλυκάνει

Τζι όπως η γλώσσα του περνά
τρέμει όπως το ψάρι
τζαι ευτύς αναστενάζοντας
λαλεί του θέλει τρέμοντας
στα ουράνια να την πάρει

Φκάλλει τες χειροπαίδες της
τζαι παν στα ιδιαίτερα
ναν μόνοι τους δίχα κοινό
να κάμουν τα ετσέτερα

Τζαι τί σου κάμνω μάνα μου
τζαι αχ τζαι ωχ τζαι πάλε
τζι ώσπου μπορείς, τζι όσον μπορείς
μεν το σκεφτείς τζαι βάλε


Ύστερα π' όναν δίωρον
ανοίξασιν τζι εφκήκαν
τζι ολόϊσια μέσα στο ντουsh
επιάσασιν τζι εμπήκαν

Άμαν τζαι ελουθήκασιν
τζι οι εξάψεις τους εκάτσαν
εντύθηκην το λεβεντόνιν τους
τζι άφηκεν το σεντόνι τους
με μιαν μεγάλην τάτσαν

Τζι αφού εκαληνυχτήσασιν
τον μπάτσον με το μούσιν
εκάμασιν τζι έναν καφέν
lavazza για να πιούσιν

Τζαι πε μας κόρη Κατινού
ήταν καλός ο μπάτσος;
Έωκες του τζαι έαψεν,
ήταν πολλά καπάτσος;


Έναν πράμαν μόνον θα πω
τζιμέσα μανιshοί μας
δοξάζω τον τον Πλάστη μου,
εχάρην η ψυshή μας!


Η ώρα όμως επέρασεν
τζαι πρέπει να πάω έσσω
ευχαριστώ σας ούλλες πολλά
μα πρέπει να πα να ππέσω

Τζαι πάει έσσω που λαλείς
τζι ο άντρας της σκουλλισμένος
μα σαν την ένωσεν τζιαμέ
ρωτά την τζοιμισμένος:

Αγάπη πώς επεράσετε
στο πάρτι που επήετε;
Ήταν ωραίον το φαΐν,
εφάετε τζαι ήπιετε;

Ήταν καλά απάντησεν
σιεσμένη σαν ένας σούρτης
τζι εγύρισεν ευτύς πλευρόν
τζαι σβήννει τ' αμπαζιούρ της


Συνεχίζεται...

Let us sing

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Μιχάλη Χατζηβασίλη, αντροπή!

Πε σιόρ ότι εν κείμενο του φίλου του TwistedTool
Έφαες τζαι τον Τσουρούλλη!

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Καλά ΧριστούγενναΕύχομαι Καλά Χριστούγεννα σε όλους
να περάσετε όμορφα μ' αυτούς που αγαπάτε
και η καινούρια χρονιά να φέρει σε όλους
αγάπη, υγεία κι ευτυχία

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

eΣαντα-νώθηκα

Κάθεται που λες η Δρ. Πρασινάδα στο εργαστήριο τζαι πηλατεύκει τες πρωτεΐνες. Τζαι σαν νεκατώννει το υδροχλωρικό οξύ με το μέχλεπι, κατεβάζει την ιδέα να κάμουμεν Χριστουγεννιάτικον καρκασιαλλίκκιν. Σήκρετ Σάντα ακούεις τζι εσού. Να δηλώσουμεν συμμετοχές τζαι ξέρω γιω κουέντες τζαι να γινεί κλήρωση για να δούμεν σε ποιον/ποιαν θα κάμουμεν ποστ-δώρον. Άτε να ω τωρά!

Εν μας κανεί που βουρούμεν εις τα Τζιάμπα τζαι τα Χάμλεϊς για τα δώρα της Πριγκηπέσσας, να έχουμεν τζι άλλον πελάν τωρά πας τη κκελλέ μας! Διότι εν τζι εν λλίον το άγχος λατρεμένε ανάγνωστερ (που θα ελάλεν τζι η Αχάπαρη ντουέττον με την postbabylon). Αν μου ππέσει κανένας/καμιά ιδιότροπος/η; Κανένας/καμιά όξινος/η; Ούφφου!

Ώσπου τζαι φτάννει το χαπάριν που τον υφυπουργό παρά τω Αγίω, Παντελή Κούρολφ με το όνομαν του πλασμάτου ποννα κάμω δώρον. Εχαμογέλασα μόλις εθκιάβασα το όνομαν γιατί εν πλάσμαν που συμπαθώ ιδιαίτερα.

Κάτσετε κάτω ρε κουρούπεττοι! Ίσια εσηκωστήκετε ίσια πάνω! Εν γυναίκα η παραλήπτρια του ποστ-δώρου...

Κάτσετε κάτω κοπέλλες παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω!

Εν μια κοπέλλα που λες ντήαρ που συμπαθώ ιδιαιτέρως.

Αχάπαρη κάτσε κάτω σε παρακαλώ, εν που τη Λευκωσία η παραλήπτρια, σόρρυ...

Εν την γνωρίζω προσωπικά αλλά μέσα που τα γραφόμενα της αλλά τζαι που τα σχόλια που αφήνει κατά καιρούς στο μπλόγκ μου τζαι σε διάφορα ήμεϊλ που ανταλλάσσουμε κατά καιρούς, νομίζω ότι ξέρω αρκετά πράματα για τζίνην.

Για τζίνην Σπάϊτερμαν, όι για τζυνήιν! Κάτσε κάτω σε παρακαλώ!

Όπως σου είπα ντήαρ εν την γνωρίζω προσωπικά αλλά απ' ότι λαλεί τζαι η ίδια εν κοντή...

Mana, Rania κάτσετε κάτω σας παρακαλώ, εν αναφέρομαι σε σας.

Η κοπέλλα τούτη εν εκπαιδευτικός...

Eólica κάτσε κάτω μάνα μου...κοντή λαλούμεν! Εσύ εν είσαι κοντή!

Εν παντρεμένη...

Joy Tears κάτσε κάτω σε παρακαλώ! Παντρεμένη λέμεν, όι λογιασμένη! Μάνι-μάνι εγυάλλισεν σου το δώρον!

Έshει 2 μωρά...

Αχάπαρη κάτσε κάτω πλήζ! Εν Λευκωσιάτισσα λέμεν!

Έshει καλή σχέση με τα πεθερικά της...

Αχάπαρη για όνομαν του Θεού, κάτσε κάτω! It ain't funny!

Είναι αγχώδης τύπος...

Κοπέλλες σας παρακαλώ, κάτσετε ούλλες κάτω να τελειώννουμεν! Ούφφου! Δέτε τη Sike ήντα προκομμένα που κάθεται στην καρέκλα της...

Λοιπόν, πού εμείναμεν;

Η κοπέλλα τούτη που λες, αρέσκεται στο να ψυχολογά τον κόσμο...

Κοπέλλες! Για τελευταία φορά, κάτσετε κάτω σας παρακαλώ!

Τζαι όι μόνο μπαίνει στη διαδικασία να ψυχολογά αλλά κάμνει τζαι κάτι περίεργους συνειρμούς ώρες-ώρες...δαιμόνιους συνειρμούς λαλώ σου!

Για να καταλάβεις, λαλούν της τα μωρά στο σχολείο για την πίππα του χιονάνθρωπου τζαι τούτης πάει ο νους της...

Η αλήθκεια είναι ότι προβληματίζει με η επιλογή του δώρου...

Να πάω με τη δοκιμασμένη επιλογή του μαγνήτη;Να της κάμω δώρο λλία kelloggs για τα μωρά;Κανέναν iPod;Κανένα stress-relief ball μιας τζαι εν αγχώδης;Αντιλαμβάνεσαι το δράμα μου. Εν μπορώ να αποφασίσω.
Τελικά εκατέληξα σε 2 επιλογές ντήαρ she demon τζαι θα σε αφήκω να θκιαλέξεις μόνη σου ποιο προτιμάς. The choice is yours που λαλούν τζι οι αμερικάνοι!


Επιλογή δώρου #1Επιλογή δώρου #2She demon ντήαρ, καλά Χριστούγεννα κι εύχομαι υγεία κι ευτυχία για τον καινούριο χρόνο!

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Της δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ

Ήταν Κυριακή θυμάμαι.
Ξυπνήσαμε το πρωΐ και κάτσαμε στην τηλεόραση όπως είμασταν με τις πυτζάμες.
Η είδηση που μετέδιδαν όλα τα κανάλια, τραγική: συνετρίβη αεροσκάφος της εταιρίας Ήλιος στο Γραμματικό.Αποσβωλομένοι μείναμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Λίγο αργότερα με πήρε τηλέφωνο η μάνα μου.

- Άκουσες τα νέα, γιε μου;
- Ναι, τα βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση. Είχαμε κανένα γνωστό μέσα;
- Η αδελφή του θείου σου του Αντρέα, οικογενειακώς...και ένας ξάδελφος του παπά σου, κι ένας φίλος...


Εκείνη την ώρα πετούσε κι ο αδελφός μου για Αθήνα κι η μάνα μου ήταν με το τηλέφωνο στο χέρι περιμένοντας να της τηλεφωνήσει ότι έφτασε καλά. Η μάνα μου φοβόταν μην πέσει κι εκείνο το αεροπλάνο. Ο αδελφός μου έφτασε καλά κι ησύχασε η μάνα. Ανησυχούσε όμως για τους γνωστούς που ήταν στο αεροσκάφος της Ήλιος.
Κι εμείς εκεί, βουβοί και σοκαρισμένοι να περιμένουμε από την τηλεόραση να ακούσουμε ότι υπήρχαν επιζόντες.
Μάταια.
121 ψυχές έσβησαν σ' εκείνο το γαμημένο ύψωμα στο Γραμματικό.
121 ψυχές χάθηκαν τόσο άδικα.

Τραγικό; Άκου κι αυτό...

Τη νύχτα πριν τη μοιραία πτήση, η αδελφή του θείου μου του εξομολογήθηκε ότι είχε ένα κακό προαίσθημα για αυτό το ταξίδι και δεν ήθελε να πάει.

- Μη λες βλακείες! Να πάτε και να περάσετε όμορφα στην Πράγα!

Αυτό της είπε ο αδελφός της και την καθησύχασε.
Στην Πράγα δεν έφτασαν ποτέ.
Η αδελφή του, ο άντρας της και τα 3 αγγελούδια τους ήταν ανάμεσα στους 121 νεκρούς.
Ο θείος μου δεν μπόρεσε ποτέ να συγχωρέσει τον εαυτό του.

- Πώς την άφησα να πάει; Γιατί δεν τη σταμάτησα!

Μέχρι που έφυγε κι αυτός από καρδιά στα 44 του και πήγε να τη συναντήσει.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες και οι έρευνες για το συμβάν.
Ανακρίσεις, αναλύσεις, εξετάσεις, τεκμήρια, πορίσματα ένθεν κι ένθεν.

6 χρόνια μετά, διαβάζω αυτό στην εφημερίδα "Πολίτης":


Αθωωτική είναι η ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την συντριβή, στις 14 Αυγούστου του 2005 στην Αττική, του μοιραίου αεροπλάνου της εταιρείας «Ήλιος» που παρέσυρε στο θάνατο 121 άτομα.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι το κατηγορητήριο για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της «Ήλιος» τον Ανδρέα Δράκο, την εταιρεία «Ήλιος» ως νομικό πρόσωπο, τον Διευθύνων Σύμβουλο της Δημήτρη Πανταζή, τον Διευθυντή Πτητικών Γιώργος Κικκίδης και τον Βούλγαρο αρχιπιλότο της εταιρείας Γιάνκο Στοϊμένοφ, είναι ατεκμηρίωτο καθώς δεν υπάρχει μαρτυρία που να συνδέει τους κατηγορούμενους με το ατυχές συμβάν.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και πρόκληση θανάτου εξ αμελείας.

Η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2009.


Αθώοι λέει.
Νομικός δεν είμαι αλλά νομίζω ότι αυτό λέει η "ενδιάμεση απόφαση" έτσι;
Αθώα η εταιρία που έντυσε στα μαύρα τόσες οικογένειες.
Αθώα η εταιρία που άνοιξε 121 τάφους.
Αθώοι κι οι ιδιοκτήτες, αθώοι κι οι αρχιμηχανικοί, αθώοι κι οι υπεύθυνοι (λέμε τώρα) που άφησαν ένα προβληματικό αεροσκάφος να πετάξει προς το θάνατο.
Αθώοι όλοι.

Άκουγα πάντα να λένε ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή...ποτέ μου δεν φανταζόμουν όμως ότι είναι ΤΟΣΟ τυφλή!

121 ΨΥΧΕΣ ΡΕ ΡΕΜΑΛΙΑ!!!
121 ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΓΑΜΩΤΟ!!!
ΠΩΣ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ;;;

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

- Γιαγιά, μα εγράφτηκες στα επιμορφωτικά;

- Ναι γιε μου, πάω αγγειοπλαστική!

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

- Γιαγιά, γιατί εβάλαμε τη στολή της τράπεζας;

- Εννα πάμεν στην ΑΤΜ γιέ μου...

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Santa Claus is coming to town!

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ανακαλύπτοντας την ταshηνόπιτταν

Σήμερα το πρωΐ, ετράβησεν η όρεξη μου ταshηνόπιττα. Πώς το παθαίνουν ρε παιδί μου οι γυναίκες που είναι σε ενδιαφέρουσα; Αυτό.
ΟΚ λαλώ, θα σταματήσω στο φούρνο να πιάσω μιαν ταshηνόπιττα καθοδόν προς το γραφείο.

Τζαι σταματώ στο φούρνο.
Και τα τσαχπίνικα ματάκια μου βλέπουν αυτό:Μιχάλη μου..
εν σε ξέρω (τζι ούτε θέλω να σε μάθω εν πάσει περιπτώσει) αλλά βλέποντας την προεκλογική διαφήμιση σου πάνω στο βαν του τύπου που βάλλει (παράνομα) Dreambox τζαι δορυφορικές, εδημιουργήθηκε μου μια βασική απορία, η απάντηση στην οποία ενδεχομένως να με κάμει να πάω να ψηφίσω!

Το τοπίο στο background και λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι είσαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δήμο Στροβόλου, είναι ένα έμμεσο -πλην σαφές- μήνυμα ότι ήγγικεν η ώρα για να φέρουμε θάλασσα στη Λευκωσία;

Διότι τζι άλλοι ετάξαν μας τζαι θάλασσαν εν είδαμεν ακόμα...

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Computer delivery...the Chinese way!

This side up?
Fragile?
Handle with care?

Yes yes sir, we know!What means you, no start computer sir?
This is of bestest quality sir!

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Θκιο ππαλλιές!

Periodic Table of Swearing

Επειδή και το βρίσιμο θέλει την τέχνη του κι επειδή υπάρχει η κατάλληλη βρισιά για την κατάλληλη περίσταση, σου παρουσιάζω το Periodic Table of Swearing!Πρόκειται για ένα soundboard, δημιουργία της Clay Interactive, το οποίο περιέχει πάνω από 100 διαφορετικά κουμπιά για να απολαύσεις όσες βρισιές γουστάρεις.Οι πλείστες από τις βρισιές ακούγονται πολύ "εγγλέζικες", άρα δεν έχουν και πολύ νόημα σε άλλες χώρες. Βέβαια, από την άλλη, αυτό είναι που τις κάνει και τόσο διασκεδαστικές...Αrseholes for Goalposts!
Ακολουθεί σχετικό βίντεο:

WARNING! Explicit language - Viewer discretion advised.


Periodic Table of Swearing from Clay Interactive Ltd on Vimeo.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Never regret

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Long showers

Νταξ, τζι εμέναν αρέσκουν μου τα long showers αλλά dude...νομίζω επαράκαμες το!

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Dear Santa Claus

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Κατίνα τζαι Θεόφιλος - Το μπάτσιελορΤο μπάτσιελορ

Ήρτεν λοιπόν το Σάββατον
του μπάτσιελορ η μέρα
που ανυπόμονα πολλά
ο κόσμος εκαρτέραν

Ούλλα είχαν κανονιστεί
ασσέν καλά ο κουμπάρος
που ανάλαβεν συντονισμόν
κράτηση τζαι λοαρκασμόν
τζαι όποιον πάρ' ο χάρος!

Το ραντεβού εδόθηκεν
στο πάρκιγκ του Τσαούshη
για να βρεθούν ούλλοι μαζί
παρέα να παρπατούσιν

Ήταν παρόν ο νιόγαμπρος
τζι ο Σπύρος ο κουμπάρος,
ο Θεοδόσης, ο Γιαννής
τζι ο Φύτος τζαι ο Μάνος

Εφτάσαν εις την Plato's
τζι εκάτσαν στο τραπέζιν
τζι άξξιππ' επαραγγείλασιν
τζι ευτύς ετοιμαστήκασιν
για να γινούσιν φέσιν

Τα pints πάσιν τζι έρκουνται
τζι εϊβα σου τζαι γεια σου
τζαι τούτον για που βλάφτει σε
τζαι τούτον για φελά σου

Σαν άρκεψεν τα χάχχανα
ο νιόγαμπρος καπάλιν
εκαταλάβαν ούλλοι τους,
εγίνηκεν τσαλάτζιην

Φωνάζει ο Φύτος της κορούς
να πιάει παραγγελίαν
τζαι παραγγέλλει μιαν ποτσούν
ΛΟΕΛ με ζιβανίαν

Τζαι δώστου ζιβάναν μες τα shots
τζι εϊβα Θεοδόση
τζι ανάθθεμαν τζι απου γρωστεί
τζι απ' όshει να πκιορώσει!

Σινιάλον κάμνει ο Γιαννής
για άλλην παραγγελία
εφκιέρωσεν πιον η ποτσού,
επήεν η ζιβανία

Φέρμας τεκίλαν ρα κορού
με άλας τζαι λεμόνια

τζαι πόψε εννα γενεί χαττάς
θα κλάψουν τα σεντόνια!


Ο Θεόφιλος στον κόσμο του
πίννει τζαι χαχχανίζει
που να 'ξερεν ο γέριμος
τί θ' αντιμετωπίσει...

Σαν ήρτεν τζι η τεκίλα πιον
πουλλούθκια εγινήκαν
τζι αρκέψασιν τες τραουθκιές
τα χάχχανα, τες παουρκιές
πας τα τραπέζια εφκήκαν

Η νύχτα έτσι ετζύλησεν
ώστι τζι εσηκωστήκαν
τζαι γιάλι-άλι ήβρασιν
την πόρταν τζι εξεβήκαν

Επαραγγείλασιν ταξιά
νάρτουν να τους συνάξουν
τζαι ως το διαμέρισμα
του Σπύρου να τους πετάξουν

Αντάν τζι εφτάσασιν τζιαμέ
ο νιόγαμπρος εχασκιάστην
μα πού ήρταμεν ρε παιθκιά
ρωτά σαν εξαφνιάστην

Ήρταμεν έσσω μου σιόρ
ο Σπύρος απαντά του
η νύχτα κόμα εν μητσιά
τζι εκόντεψεν κοντά του

Έχω σου τζαι μιαν έκπληξην
να δεις ήνταλος σ' έχω
παραγγελίαν ειδικήν
να δεις πώς σε προσέχω


Για ήντα πράμαν μου λαλείς
εν καταλάβω χίchιν!
Κάτσε εσού στον καναπέν
τζι εννα γινείς μαστίshιν


Εν έρεξεν ώρα πολλή
τζαι παίζουν τα κουδούνια
τζι ο Μάνος αννοίει της ευτύς
τζαι ακούουνται τακκούνια

Δικλά θωρεί ο Θεόφιλος
καρτζίν του μιαν αππάραν
2 μέτρα ψηλοκάβαλλην
ρωσσίδαν για ρουμάναν

Με γεια σας, με χαλόου σας
δικλά θωρεί τους μόνον
το μόνον που ερώτησεν
για ποιόν εν πον το δώρον

Ο Θεόφιλος εζάωσεν
τζι άρκεψεν να τταττέφκει
κουντά τον τζι ο κουμπάρος του
στον καναπέν τζαι ππέφτει

Κοντεύκει τζι η αππάροβα
με τα στιλλέττα γόβες
τζαι το κορμάκιν το στενόν
που διαγράφει ρώβες

Τρέμουν τα πόθκια του γαμπρού
φακκούν τζαι οι μασέλλες
τζι αν ήταν αυτοκίνητον
θα έφτυννεν πυέλλες

Σπασίπα λαλεί του χαρεσιό
τζαι φκάλλει το πουπάνω της
τζι ώστι να πεις τζι ώστι να δεις
εβρέθηκεν πουκάτω της

Τζι όπως εξέβην πάνω του
τζι έβαλεν τον πουκάτω
αντάκωσεν τζι εφίλαν τον
που τον λαιμόν ως κάτω

Ο νιόγαμπρος επέλλανεν
εξήασεν τζαι νύφη
τζι ανάμεσα στα πόθκια του
εβρέθηκεν στελίφι

Άτε κουμπάρε αντάκωσε
φωνάζουν του οι άλλοι
πιάε τωρά πράμαν καλόν
πιάε κομμάτιν σαρτζιερόν
τζαι αντάκωσε καπάλι


Ο Σπύρος βάλλει στο ράδιον
τραούδιν που τα 80's
τζαι του κουμπάρου του λαλεί
σαν μάshεται της λέϊτης

Εν πράμαν φρέσκον Θεόφιλε
ήρτεν που την Ελλάδαν
αππήα πάνω τέλλειωννε
πόμπαρε μαρμελλάδαν*


Έτσι όπως εγίνηκεν
σκέψην άλλην εν έκαμεν
τζι έshισεν της τη φούστα της
τζαι το βρατζιήν της έφκαλεν

Τζι αντάκωσεν αππήημαν
πριν ξυντηθεί πηλέ μου
τζαι τί σου κάμνω σιόνα μου
τζαι who's your daddy πε μου

Τζαι δώστου κούσπημαν πολλύν
τζαι πάτσους στα κωλομέρκα
αχ τζι αν η νύφη εθώρεν σε
ήτουν να φκούν μασιέρκα!

Εμάχουνταν ώραν πολλύν
τζαι ούλλα ήταν shίshιην
πράγματι τον Θεόφιλον
έκαμεν τον μαστίshιν!

Σούππα-λούμαν εγίνηκεν
τα πόθκια του εν εσώνναν
τζαι στα σεντόνια ενόμιζες
νερά πως εσιονώνναν

Επολογιάσαν την κορούν
τζι ευτύς στο (μ)πάνιον πάει
μεν φήκει σημάθκια κανενού
τζαι ποννα πάει στην Κατινού
το πόϊν να μεν του πιάει!

Τζαι πάει έσσω που λαλείς
τζι η Κατινού ετζοιμάτου
μα σαν τον ένωσεν τζιαμέ
γυρίζει τζαι μιλά του

Αγάπη πώς επεράσετε
στο μπάτσιελορ που πήετε;
Ήταν ωραίον το φαΐν,
εφάετε τζαι ήπιετε;

Ήταν καλά απάντησεν
δίχα σούρτου τζαι μούρτου
τζι εγύρισεν ευτύς πλευρόν
τζαι σβήννει τ' αμπαζιούρ του

Συνεχίζεται...

Is that a "no" ???Εν πολλά creepy ο ήχος των κοκκάλων που τρίζουν...

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Ούλα τα νούμερα κερτίζουν

Θέλεις τον ψηλό;
Θέλεις τον λεπτό;
Θέλεις τον με τακτική εργασία;
Θέλεις τον άτακτο;
Έλα τζι εννα σε σάσω...Λλίον πριν τη σύνταξη, ένας "σοβαρός μόνιμος δεσμός"
εν ό,τι πρέπει. Μεν σου πω, μπορεί να καταλήξει τζαι 
σε γάμο το πράμα! Αρκεί η νύφη να μέννεν πιο 
μεγάλη που τον γαμπρό. Οι μοναχικές νύχτες του χειμώνα
είναι κρύες...έλα να γίνω η πουγιόττα σου...


Κατ' αρχάς, δικαιούσαι να αρκέψεις να τραβάς τα βυζιά σου
τζαι να τα δίννεις κόμπους διότι επέρασεν το deadline τζαι
προσφορά έκπτωσης γιοκ. Πκιέρωννε 250 ευρώπουλλα
τζαι ούσσου. Τζι αν τύχει τζαι πάεις για τελική
αποκατάσταση, δεν θα επιβαυνθείς περεταίρω.
The choise is yors


Ο 952.5 εν διχασμένη προσωπικότητα. Ο μισός εν 32 χρονών
τζαι ο άλλος μισός 40. Χαλάλιν όμως, αφού έshει τακτική
εργασία. Πάει τακτικά στη δουλειά του δηλαδή, όι σαν
εμάς που πάμεν μιαν με μιαν (εφτομάν).

Μην κρίνεις ένα εξώφυλλο από το βιβλίο

Ναι ξέρω, προβληματίζεσαι για το τί είδους δώρο να πιάσεις για αγαπημένα πρόσωπα τώρα τις γιορτές.

Κοίτα...αν θες τη γνώμη μου, ένα καλό βιβλίο είναι πάντοτε μια safe επιλογή...
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

It's all about perspective II

Random facts
Θκιάλεξε βέρσιον:

SFW   NSFW

SFW: Safe For Work
NSFW: Not Safe For Work

 • Jellyfish evaporate in the Sun. They're 98% water
 • Oysters can change gender back and forth
 • William Shakespeare's wife was named Anne Hathaway
 • Anatidaephobia is the fear that somewhere in the world, there is a duck watching you
 • Left-handedness is also known as sinistrality since left-handed people were thought to be demons
 • Women speak about 7000 words a day. The average man, averages just over 2000
 • Hippopotomonstrosesquippedaliophobia is the fear of long words
 • On average, people fear spiders more than they do death
 • 2% of Earth's people have red hair
 • 'Dysania' is the state of finding it hard to get out of bed in the morning
 • Make a fist with your left hand, squeeze your left thumb, then put your right index finger down your throat. NO GAG REFLEX. (That's a tip for the girls bro, don't try it)
 • Semen contains zinc and calcium, both of which are proven to prevent tooth decay
 • The original pack of Skittles doesn't contain the color blue. Therefore, you CAN'T actually taste the rainbow
 • Every time they engage in oral sex with their partner, 30% of women swallow
 • A Blue Whale's heart is the size of a VW Beetle. You can swim through some of it's arteries
 • Due to the angle at which the optic nerve enters the brain, staring at a blue surface during sex greatly increases the intensity of orgasms
 • The number of words in the Bible divided by the number of verses equals exactly 666
 • Dolphins sleep with one eye open
 • The only letter not appearing on the Periodic Table is the letter "J"
 • In 1939 Ernest Vincent Wright published the 50000 word novel "Gadsby" without using the letter "E" once in the novel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...